KloosterBoerderijFestival genomineerd!

Door Wilma op June 8, 2018

Het KloosterBoerderijFestival is genomineerd voor de religieuzenprijs van de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR). 

“Jullie, de jongeren, zijn de toekomst. Ik vraag jullie te bouwen aan de toekomst, te werken aan een betere wereld. Het is een uitdaging. Ja, het is een uitdaging. Nemen jullie deze aan?” Deze woorden van Paus Franciscus inspireerden jongeren wereldwijd. De KNR wil jongeren bemoedigen die deze uitdaging inderdaad hebben aangenomen. Die het als hun roeping zien om, vanuit een religieuze bewogenheid en inspiratie, te werken aan een betere wereld en zich in willen zetten voor gerechtigheid, mensen in de marge of zorg voor de schepping. Veel religieuzen hebben immers ooit zelf gehoor gegeven aan een roepstem en een ideaal zich in te zetten voor anderen. Zij herkennen en waarderen jonge mensen die, ook zonder te kiezen voor het kloosterleven, zich op hun eigen manier willen inzetten voor een rechtvaardige wereld en betere toekomst. Daarbij zijn initiatieven die jongeren helpen en middelen geven om deze roeping en idealen te ontdekken ondersteuning waard.” Lees verder op de website van KNR 

Het KloosterBoerderijFestival is één van de 7 genomineerden, de winnaar van de Religieuzenprijs wordt in november bekend gemaakt. Spannend!!